Emilia Söderlund

2021-07-14

Härnäst på tur har vi vår kranbilschaufför Emilia Söderlund

  • Hur länge har du jobbat på WGTA?

Jag började på Westers Group TA AB den 10e december 2020.

  • Vad gör du på WGTA?

Min primära roll är kranbilschaufför men skulle säga en allt-i-allo i form av yrkesarbetare. Jag levererar gods som exempelvis materialsäckar och trafikanordningar samt etablerar/avetablerar arbetsplatser runt om nästintill hela Mälaren.

  • Tidigare bakgrund?

Kom raka vägen från transportgymnasiet in på Wilda Transport AB som ledde till en fastanställning som chaufför. Där har jag kört allt från TMA vid säsongsstart, asfalt, burk, schakt och vintervägunderhåll i form av salt, sand och plogning.

  • Framtidsmål och vision?

Jag vill fortsätta att jaga erfarenheter och utmaningar som jag hoppas så småningom kan ge mig en plats som arbetsledare och/eller transportledare här på Westers.

Kontaktuppgifter:
emilia.soderlund@westersgroup.se
070 00 790 75