Entreprenad

Entreprenad

Vi har lång erfarenhet inom allt från finplanering åt privatpersoner, VA- och elschakter, anläggnings- och asfalteringsarbeten i kommunkontrakt samt arbetsledning i olika typer av anläggningsprojekt.

Renovering eller nyproduktion?

Vi utför mark och anläggningsarbeten så som:

  • Dränering av fastigheter
  • Finplanering t.ex anläggning av innegårdar, stensättning och planteringar
  • Både större och mindre schaktarbeten för t.ex. vatten, el, avlopp och fjärrvärme
  • Husgrunder
  • Asfaltering av såväl garageuppfart som på kommunal eller statlig väg
  • Fräsning av asfalt
  • Vägbyggnation och justeringar

Samarbetspartner: Tholins Träd & Mark

  • Traditionell trädfällning – Finns det plats fäller vi trädet i ett stycke från marken och kapar upp det enligt era önskemål. Vi åtar oss även större uppdrag som exempelvis i samband med nyproduktion. 
  • Avancerad trädfällning – Är det trångt om plats eller känsliga miljöer och byggnader så klättrar vi upp och tar ner trädet bit för bit. Vi firar även ner delarna med rep om det behövs. Allt för att arbeta säkert och minimera risker.
  • Beskärning – Vi utför beskärning av buskar och fruktträd. Vi gör även säkerhetsbeskärningar invid vägar och elledningar vid behov. 

Vi innehar rätt kompetenser, utrustning och erfarenhet för uppgiften och strävar hela tiden efter att arbeta med den senaste tekniken och använder endast miljövänliga bränslen och eller batteridrivna sågar.