Håll Nollan – Alla ska komma hem oskadda efter en arbetsdag

2021-09-21

Idag, den 21 september, genomförs Håll Nollans säkerhetspush runtom på ett flertal arbetsplatser i Sverige.
Självklart vill inte vi här på Westers Group TA vara sämre och började arbetsdagen med gemensam frukost framför en film framtagen för att uppmana och påminna om en av de absolut viktigaste frågorna för oss som arbetar i bygg- och anläggningsbranschen i Sverige – att ingen ska skada sig på våra arbetsplatser.

Målet med denna satsning är att arbetsmiljö och säkerhet ska vara en naturlig del i allt vi gör, men tills det är så behöver vi stanna upp och påminna oss att vi alla, oavsett roll, kan göra skillnad. Det är genom branschsamverkan och erfarenhetsutbyte som vi tillsammans minskar våra olyckor.