Klaus Wester lämnar rollen som VD för Westers Group

2022-04-08

Klaus Wester, VD på Westers Group, har i samförstånd med Ramudden idag valt att avsluta sin anställning på Westers Group av privata skäl.

Trots den relativt korta tiden som Westers Group funnits i Ramudden koncernen har Klaus tillsammans med övriga ledare i gruppen bidragit

med flera viktiga steg i fusionen och lagt grunden till en framtida plan. Att Klaus nu i samförstånd väljer att sluta och gå vidare i nya utmaningar

är naturligtvis något vi inte kunde förutse men samtidigt något vi respekterar och önskar Klaus lycka till i framtiden.

Med de utmaningar bolaget nu står inför känns det väldigt tryggt att övriga i Westers ledning kommer att fortsätta fokusera på att utveckla

ett starkare bolag, där lönsamhet och stabilitet är prioriterade områden, säger Peter Hansson regionchef i Stockholm.

Personalen på Westers är informerade.

Frågor om ovanstående information besvaras av Peter Hansson regionchef Stockholm (070-3784856) eller Peter Stridsberg, Sverigechef Ramudden (070-2286997)