Maskin & Transport

Maskin och transporttjänster

Vi löser maskinuthyrningar och transporter från minsta till största grävare, kran- och schaktbilar, hjul- och kompaktlastare samt olika specialmaskiner både på land och vatten.

Personlig service

Med modernt tänk, innovativa och flexibla lösningar och det starka samarbetet med andra företag levererar vi alltid goda resultat av hög kvalité.

Genom personlig service hoppas vi bygga långsiktiga relationer med såväl beställare som branschkollegor.

Utlastning eller finplanering?

Vi har flera duktiga samarbetspartners och levererar maskiner och lastbilar för arbeten så som:

 • Lastbilstransporter för t.ex grus och material
 • Dumpertransporter
 • Maskintransporter/ specialtransporter
 • Schakt- och anläggningsarbeten
 • Muddring
 • Lastningar och lossningar på byggarbetsplatser
 • Drift- och underhållsarbeten t.ex. snöröjning, slotter
 • Krossning och sortering
 • Dammbindning med vattentank

Mer komplext?

Vi har även specialredskap så som:

 • Kranarmar med gripskopa eller vinsch
 • Hydraulhammare i olika storlekar
 • Utrustning för snöröjning, slotter etc.
 • Sopvals
 • Sorteringsskopa
 • Långgafflar
 • Vattentank