Max Rydberg

2021-07-16

Tredje man till rakning – TF Verksamhetschef Max Rydberg

  • Hur länge har du jobbat på WGTA?

Sedan 1a juli 2019.

  • Vad gör du på WGTA?

Vad gör jag inte? På WGTA finns det inget som inte är någons arbetsuppgift. Alla hjälps åt med allt när så krävs.
Detta borgar för mångfacetterade arbetsdagar, vilket jag gillar.
Huvudsakligen ägnar jag mig dock åt upphandlingar, personalfrågor, kontrakt, kalkyler med mera.

  • Tidigare bakgrund?

Började min bana i denna bransch på PEAB Drift och underhåll där jag gjorde praktik och extrajobbade under min tid som student på Nackademin. Efter avslutade studier så blev jag anställd som arbetsledare på Svevia Trafikanordningar för att sedan gå vidare som arbetsledare på Svevia Anläggning.
2016 började jag på Skanska Infraservice med uppdrag att starta en TA-avdelning inom bolaget.
Mellan 2018-2019 jobbade jag som projektingenjör på Skanska med huvuduppgift att granska kommande upphandlingar.

  • Framtidsmål och vision?

Vi har endast varit verksamma i två år och har på den tiden gått från inget alls till ganska mycket. Jag sitter ödmjukt med på resan och ser med stor spänning och förväntan fram emot att tackla och hjälpa till med de utmaningar och möjligheter som kommer att dyka upp under kommande år, vilket känns väldigt spännande.

Min vision och målsättning är att vi inom en 5års period, har etablerat våran verksamhet även utanför Mälardalen.
Sen ska det inte stickas under stolen med att jag på ännu längre sikt hoppas att vi en vacker dag drivet ett eget rosteri parallellt någonstans i landet.

Kontaktuppgifter:
max.rydberg@westersgroup.se
070 00 791 02