Brorenoveringar Essingeleden

Beställare: ABTK Anläggning AB
Utfört: 2017-03 – 2018-10
Värde: ca 50 miljoner
Arbete: På uppdrag av Trafikverket utförde ABTK Anläggning AB underhållsarbeten i form av byten av pendellager samt övergångskonstruktioner på Essingeleden mellan Blommensbergsviadukten och Fredhäll i både syd och norrgående riktning.

Vårat uppdrag i entreprenaden bestod av:

  • Samordning av säkerhetsarbetet med Trafik Stockholm och övriga berörda aktörer
  • All form av maskinförmedling
  • Fräsning och linjemålning
  • Asfaltering av ramper
  • Montering av informationstavlor
  • Sopning och bevattning av vägbanor
  • Trafikomläggningar
  • Rivning och montering av nya vägräcken
  • Daglig tillsyn av trafikanordning