Mall of Scandinavia

Beställare: Bäckström Anläggning
Utfört: 2020-01 – 2020-04
Värde: 8 miljoner
Arbete: På uppdrag av Bäckström Anläggning fick vi ansvaret att ta fram TA-Planer och hantera trafikanordningarna för deras re-lining av gasledningar invid och omkring Mall of Scandinavia. Ett utmanande projekt, givet den intensiva miljön med oerhört stor volym av människor som passerar dagligen, idrottsevenemang på Friends arena med mera.

Vårat uppdrag i entreprenaden bestod i:

– Framtagning av TA-Planer
– Trafikomläggningar
– Trafikdirigering