S1 Enköping E18

Utfört: 2020-05 – 2020-10
Beställare: ABTK Anläggning AB
Värde: 7 miljoner
Arbete: På uppdrag av Fortifikationsverket utförde ABTK Anläggning AB under våren 2020 reparationsarbeten av fyra broar tillhörandes Signalregementet S1 i Enköping. Broarna passerar rakt över E18 strax söder om Enköping, vilket gör att renoveringsarbetena av mittpelarna blev mycket komplex. Vi fick uppdraget att lösa hanteringen av trafikanordningarna och skapa säkra arbetsområden.

Vårat uppdrag i entreprenaden bestod i:

  • Framtagning av TA-Planer
  • Fräsning och linjemålning
  • Montering av informationstavlor
  • Sopning av vägbanor
  • Trafikomläggningar
  • Rivning och montering av nya vägräcken