Väg 226 – Huddingevägen

Beställare: NYAB Mälardalen AB
Utfört: 2021-03 – Pågående
Värde: ca – miljoner
Arbete: NYAB Mälardalen fick i uppdrag av Trafikverket att bygga om gång och cykelbanor samt busshållplatser i båda riktningarna på Huddingevägen. I samband med detta sattes även ny mittbarriär, portaler samt belysningsstolpar. Slutprodukten av projektet skall vara ett kollektivkörfält i norrgående riktning för bättre trafikflöde.

Vårat uppdrag i entreprenaden bestod av:

  • Framtagning av TA-Planer
  • Fräsning och linjemålning
  • Montering av informationstavlor
  • Sopning av vägbanor
  • Trafikomläggningar
  • Rivning och montering av nya portaler
  • Daglig tillsyn av trafikanordning