Väg 73 – Norvik

Beställare: PEAB Anläggning AB
Utfört: 2020-05 – 2020-10
Värde: ca – miljoner
Arbete: PEAB Anläggning AB fick i uppdrag av Trafikverket att utföra vägtrimmningsåtgärder i form av att anlägga en ny påfart samt tillgänglighetsanpassa framkomligheten till och från färjeterminalen vid Norvik.

Vårat uppdrag i entreprenaden bestod av:

  • Framtagning av TA-Planer
  • Asfaltering av refuger och övergångsställen
  • Fräsning och linjemålning
  • Sopning av vägbanor
  • Trafikomläggningar
  • Rivning och montering av ny portal
  • Daglig tillsyn av trafikanordning