Ramudden förvärvar Westers Group TA

2021-09-01

Ramudden AB har förvärvat 100% av aktierna i Westers Group TA AB. Westers Group TA har sina rötter i Westers Mark & Transport AB som startades 2012 och erbjuder tjänster inom trafikanordningar, entreprenad, maskin och transport. Sedan 2019 har Westers Group ökat sitt fokus på TA-tjänster och är i dag Stockholmsregionens snabbast växande TA-bolag med en omsättning på 40+ MSEK med sina 11 anställda på depån i Tumba.

Vi ser fram emot att vara en del av Ramudden och vår gemensamma tillväxtresa framåt. Våra värderingar är väldigt
lika Ramuddens med stort fokus på entreprenörskap, tillväxt och nya produkter för att bidra till säkrare, hållbara och mereffektiva arbetsplatser säger Klaus Wester, grundare och VD på Westers Group TA.
Ramudden har idag sex depåer i Stockholmsregionen och genom förvärvet av Westers Group TA stärker man nu sin
närvaro ytterligare.

Westers Group TA har gjort en imponerade tillväxtresa. Klaus och hans team har stor erfarenhet och kunskap och vi
kompletterar varandra perfekt i regionen. Vi ser väldigt mycket fram emot att jobba tillsammans framöver, säger Peter Hansson, Regionchef Stockholm.

Klaus är mycket entreprenöriell och likt Ramudden har även Westers stort fokus på att hela tiden utveckla och introduceranya lösningar för att möta kundens behov och bidra till säkrare arbetsplatser. Vi välkomnar Westers-teamet till oss, säger Hans-Olov Blom, koncern-VD och grundare av Ramudden.

Om Westers Group TA AB:

Westers Group TA är en tjänsteleverantör inom trafikanordningar, entreprenad, maskin och transport. Företaget har genom ett modernt tänk, och innovativa och flexibla lösningar etablerat sig som en stark aktör för säkra arbetsplatser i Stockholmsregionen.
Westers har idag 11 anställda och med sina samarbetspartners hjälper de mer än 100 kunder utifrån sin
depå i Tumba med en omsättning på 40+ MSEK.

Om Ramudden:


Ramudden är en helhetsleverantör och konsult inom arbetsplatssäkerhet i trafikerade miljöer. Ramudden stöttar kunder med säkrare arbetsplatser och att efterleva regelverket som krävs utmed vägar, järnvägar och vid byggarbetsplatser. Ramudden finns idag på ett 60-tal platser i Sverige, Norge, Finland, Estland och Kanada och har cirka 650 anställda.

För ytterligare information kontakta:
Morten Finslo, morten.finslo@ramudden.se
Tfn. +46 (0)70 53 199 66