Trafikanordningar

Vi erbjuder allt inom trafikavstängningar, framtagande och planering av TA-planer, schakttillstånd samt alla övriga tillstånd efter behov och hyr ut det TA-material som behövs för att skapa en säker arbetsplats i ditt projekt utifrån behov.

Några skyltar eller helhetsansvar?

Oavsett om du är i behov av enbart tillstånd, stöd i planering, kompletterande trafikavstängningsmaterial till en befintlig avstängning eller utförande av allt från planering till avetablering av en trafikomläggning, kan vi hjälpa dig.

Vi hjälper er att skapa en säker arbetsplats i alla typer av uppdrag. Från husbyggnation, mindre anläggningsarbeten i offentlig mark eller större väg- eller broprojekt.

Våra produkter

Vi levererar avstängningsmaterial som:

  • Barriärer
  • Kravall- och byggstaket
  • Trafikbuffertar
  • Farthinder
  • Körplåtar
  • Trafikbroar
  • Skyltar
  • Påbudsvagnar
  • Trafikljus

Vi bistår med tjänster som

Trafikanordningsplaner

Handling för tillfälliga lösningar, ibland i mycket komplexa trafiksituationer. Vi planerar och utformar en säker miljö enligt gällande lagstiftning för trafikomledningar.

Väglots

Vid större trafikavstängningar kan det vara nödvändigt att använda våra anpassade väglotsfordon för att skapa önskat trafikflöde och reglera hastigheten genom ett arbetsområde.

TMA fordon

För att garantera säkerheten för de som arbetar på vägen används TMA (Truck Mounted Attenuator) som är ett mobilt påkörningsskydd.

Jourberedskap

Ibland inträffar det saker på arbetsplatsen som kräver snabb åtgärd. Vi erbjuder såväl befintliga kunder att ansvara för jourutryckning i pågående uppdrag, som nya kunder att kontakta oss för upphämtning i vår depå när behovet uppstår.

Skylttvätt

Vägskyltar måste uppnå krav för synlighet enligt SKL’s riktlinjer. För att uppnå dessa krav med tiden erbjuder vi tvätt av skyltar med vår hetvattentvätt på släp.

Myndighetstillstånd

Krävs för flertalet typer av arbete t.ex. etablering av byggbod eller container, bullriga arbeten nattetid m.fl. Vi hjälper er med allt från polistillstånd, schakttillstånd, ledningsärenden, upplåtande av allmän plats m.m.

Trafikvakter

Vid avstängning eller omledning av delar av väg är utbildade trafikvakter även kallade flaggvakter ett effektivt alternativ för att navigera trafikanter på ett säkert vis.

Daglig tillsyn

Efter utförd utställning av trafikanordningar kan vi bistå med daglig tillsyn och löpande kontroll av att säkerheten garanteras. Eventuella brister såsom trasiga eller saknade skyltar fotodokumenteras och delges digitalt, för att sedan åtgärdas.

Linjemålning

Vid större trafikomläggningar utför vi fräsning samt tillfällig eller permanent linjemålning för att leda trafiken på ett säkert sätt. Vi utför även målning av tillfälliga övergångsställen, spärrzoner, farthinder m.m.